O obci Mladeč

Obec Mladeč se nachází 6 km západně od Litovle na potoku Hradečce a na ramenech Moravy v nadmořské výšce 240 m. Pod Mladeč spadá osada Nové Zámky, kde byla postavena klasicistní dvoupatrová budova loveckého zámku.

O Mladečských jeskyních

Mladečské jeskyně se nachází v CHKO Litovelské pomoraví. Složitý labyrint chodeb, dómů a komínů je tvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky. Objeveny byly roku 1826-1828 při těžbě vápence v lomu. Od roku 1911 je první veřejnosti zpřstupněnou jeskyní na území Čech a Moravy. Je nejstarším dokladem osídlení lidmi již od doby kamenné s nálezy lebek a koster lidí, jejich zbraní a nástrojů. Podle pověstí sloužily jeskyně v těchto dobách i lupičům, kteří v nich za živa pohřbívali své oběti. Třesín byl nejobávanějším místem na obchodní cestě do Čech z Olomouce ve středověku.